اعلام برنامه بازیهای تیم قشقایی تا قبل از نیم فصل

دوشنبه ۱۵ آبان                     شاهین شهرداری بوشهر-قشقایی شیراز                       ساعت ۱۶ ورزشگاه بهشتی بوشهر

دوشنبه ۲۲ آبان                     قشقایی شیراز-شموشک نوشهر                                 ساعت ۱۴ ورزشگاه دستغیب شیراز

چهارشنبه ۱ آذرماه                  قشقایی شیراز-فولاد نوین اهواز                                   ساعت ۱۴ ورزشگاه دستغیب شیراز

سه شنبه ۷ آذرماه                  نیروی زمینی تهران-قشقایی شیراز                              ساعت ۱۴ ورزشگاه شهدا نزاجا تهران

چهارشنبه ۲۹ آذرماه                قشقایی شیراز-مس نوین کرمان                                 ساعت ۱۴ ورزشگاه دستغیب شیراز

سه شنبه ۱۲ دی ماه              مقاومت تهران-قشقایی شیراز                                     ساعت ۱۴ ورزشگاه میلادنور تهران

سه شنبه ۱۹ دی ماه             قشقایی شیراز-اروند خرمشهر                                     ساعت ۱۴ ورزشگاه دستغیب شیراز

دوشنبه ۲۵ دی ماه                 گل ابریشم -قشقایی شیراز                                       ساعت ۱۴ ورزشگاه عطرسیب باقرشهر تهران

شما همچنین ممکن است مانند بیشتر از نویسنده

منتظر نظزات شما هستیم

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.